สอนใหม่วันมาค่ะ (มาฆ ๒ )

ชั่ว ดี จิตบริสุทธิ์คืออะไร

ทรงสอนว่า ให้ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์...ง่ายๆ สั้นๆ แต่กินใจมาก เป็นหัวใจศาสนาพุทธที่คนพุทธส่วนใหญ่ไม่ตระหนัก ..

ละชั่่ว..ต้องรู้ก่อนว่าชั่วคืออะไร ....ทำดี ก็ต้องรู้ก่อนว่าดีคืออะไร....ทำจิตบริสุทธิ์หนักสุด เพราะต้องรู้ก่อนว่าจิตคืออะไร และ บริสุทธิ์คืออะไร

วันนี้โอกาสวันมาฆ๒๕๕๙ เราจะมาร่วมทำบุญขยายความตามความเข้าใจของเรา อาจผิด ก็เป็นได้

ชั่่ว.คือ.การทำร้าย เบียดเบียน เอาเปรียบ ผู้อื่น..เช่น.ปล้น ฆ่า ลักโขมย ส่งเสียงดังหนวกหูเพื่อนบ้าน เอาเปรียบค่าแรงงาน ขายของเกินราคา แซงคิว ขับรถปาดหน้าผูู้อื่น..นี้ยังหมายถึง ต้นไม้ สัตว์ น้ำ ทะเล อากาศ ด้วยนะ ใช่ว่าเฉพาะคนด้วยกัน

ดี.คือ. การไม่สะสมทรัพย์เกินจำเป็น (วันนี้เราเห็นว่าคนรวยมากเป็นคนเก่งคนดีกันใหญ่) การบริจาคออกไปในสิ่งที่ตนมีเกินพอเช่น แรงงาน ทรัพยฺ์สิน ความรู้ ปัญญา

จิต.คือ.วิญญาณ ความระลึกรู้ตัวตน ผนวกความมีสติ

บริสุทธิ์.คือ.การไม่ยึดติดในการกระทำแห่งตน แม้จะเป็นความดีก็ตาม ต้องให้ด้วยบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)