โอวาทปาติโมกข์...มาฆปูชา ๒๕๕๙ (ตอน ๑)

โอวาทปาติโมกข์...มาฆปูชา ๒๕๕๙ (ตอน ๑)

วันเพ็ญเดือนสามนี้ว่ากันว่ามีพระอริยสงฆ์ ๑๒๕๐ ที่บวชด้วยเอหิฯจำนวน ๑๒๕๐ รูป มาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ...คุณเชื่อไหม..เราไม่เชื่อหรอก เพราะว่า..๑.ตัวเลขมันลงตัว ยังกะว่ามีการล็อคเลข....๒. แล้วพระอื่นๆ ที่ไม่ได้บวชด้วย เอหิฯ ไม่มาหรือ ๓. การเทศนาพระอริยะ สามประการยังกะสอนปุถุชน คือ ให้ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์...พระอริยะระดับนี้แล้วน่าจะให้โอวาทปาฏิโมกข์ที่สูงกว่านี้

--------------------คนถางธรรม (กพ. ๕๙)

...สนใจเรื่องร้อนใจโปรดตามอ่านตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)