บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โอวาทปาฏิโมกข์

เขียนเมื่อ
158
เขียนเมื่อ
328 3 2
เขียนเมื่อ
863
เขียนเมื่อ
1,613 2
เขียนเมื่อ
16,238 16