สารคดี First Life

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


...หนักใจ เรียนใช้ อังกฤษ
ขออภัย หงุดหงิด นักหนา
"First Life" แปลได้ เตะตา
"แรกชีวิต" โอ้ข้า ละเหี่ยใจ


First Life and David Attenborough's Rise of Animals: It was first broadcast in the USA as a two-hour special on the Discovery Channel on 24 October 2010. First Life sees Attenborough tackle the subject of the origin of life on Earth. He investigates the evidence from the earliest fossils, which suggest that complex animals first appeared in the oceans around 540 million years ago, an event known as the Cambrian Explosion. Trace fossils of multicellular organisms from an even earlier period, the Ediacaran biota, are also examined. Attenborough travels to Canada, Morocco and Australia, using some of the latest fossil discoveries and their nearest equivalents amongst living species to reveal what life may have been like at that time.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


...First Life "ชีวิต แรกเริ่ม"
พึงเพิ่ม เติมรู้- รอบไสว
พากเพียร เวียนสอบ เอ๊ะ! สิ่งใด
ปัญญา กว้างไกล กระจ่างจริงสอบ ๑ ก. ตรวจ ทดลอง เปรียบเทียบ หรือไล่เลียง เพื่อหาข้อเท็จจริง
หรือ วัดให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน