160204-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Lots & heaps & a lot of

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Lots & heaps ในความหมายว่า a great many = จำนวนมากยิ่ง

หรือ a great deal = จำนวนมาก เป็นการใช้ไม่เป็นทางการของทั้งสองคำ เช่น

‘Lots of trouble’

'a lot of money’

‘heaps of food’

‘heaps of good times’

Lots และ lot เมื่อใช้ในความหมายว่า

จำนวนที่มากจนไม่จำกัด = indefinitely large amount

ทั้ง lots และ lot จะเป็นเอกพจน์ เมื่ออยู่โดดๆ เช่น

‘This is a lot.’ ‘Help yourself to the food; lots is here.’

แต่ ทั้ง lots และ lot เมื่อตามด้วย of และนามพหูพจน์ ใช้กริยา พหูพจน์ เช่น

Lots of girls are at the party.

ทั้ง lots และ lot เมื่อตามด้วย of และนามเอกพจน์ ต้องใช้กริยา เอกพจน์

‘This is a lot of money.’

There is lots of news on the radio tonight.’

สามารถใช้ a lot หรือ lot of หรือ lots of แทนที่ many หรือ much ได้เสมอเกือบทุกครั้ง

ในการพูดหรือเขียน อย่างไม่เป็นทางการ


The lot’ หรือ ‘the whole lot’ หมายถึง จำนวนทั้งหมด เป็นการใช้อย่างไม่เป็นทางการ

‘I’ll disregard the lot.’

‘you might as well take the whole lot.’

ในอังกฤษ lot หมายถึง กลุ่มที่เจาะจงชนิดพิเศษ เป็นการใช้เชิงติเตียน ดูถูก เช่น

An inefficient lot, our Council.’

ในอเมริกาเหนือ lot หมายถึง ที่ดินผืนหนึ่ง ที่จะขาย หรือใช้เฉพาะจุดหมายหนึ่ง เช่น

‘parking lot

‘a vacant lot

Heaps เมื่อหมายถึง จำนวนมาก เป็นการใช้แบบลำลอง เหมือน lots

Heap เป็น แสลง หมายถึงรถยนต์ที่เก่าทรุดโทรมมาก เรียกอีกชื่อว่า rattletrap

Lot ด้วยตัวเองตามปกติจะไม่ทำหน้าที่เป็น head noun นั่นคือไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่า

กริยาที่ตามหลังจะเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์

ดังในวลี ‘a lot of people’ ถึงแม้ lot จะเป็นเอกพจน์ แต่กริยาที่ตาม ไม่ใช่เอกพจน์ ในเมื่อ

People ซึ่งเป็นพหูพจน์ ทำหน้าที่เป็น head noun ในวลีนี้ กริยาที่ตามต้องเป็นพหูพจน์

A lot of people were assembled.’


การใช้อย่างเป็นทางการ ควรใช้ many หรือ a large number แทน lot หรือ lots of

การสะกด เป็นคำเดียวว่า alot ไม่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีการใช้อยู่บ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)