การจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ)

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตร้อยเอ็ด

โดยมี พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)