160204-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Longshoreman & stevedore / lose & loose / loping & lopping

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Longshoreman & stevedore เป็นสองคำที่แทนกันได้ แต่ผู้ใช้ที่ระมัดระวัง จะใช้

longshoreman (ซึงเป็นคำขยายจาก longshore ที่แปรมาจาก alongshore)

ให้หมายถึง คนที่รับจ้าง ขนสิ่งของ ลง หรือขึ้น เรือใหญ่

Stevedore คำที่มาจาก ภาษาเสปน หมายถึง การบรรจุ จัดเก็บ

ใช้ในภาษาอังกฤษให้หมายถึง ผู้เป็นนายจ้างของ longshoremen

เป็นบริษัท หรือกลุ่มคน ที่ควบคุม longshoremen ผู้เป็นกรรมกรใช้แรงงานที่ท่าเรือ

ในอเมริกาเหนือ เรียก longshoreman ว่าเป็น Docker


Lose & loose เป็น กริยา และ adj. ตามลำดับ ที่มักสับสน

Lose หมายถึง ทำให้เสียไป พ่ายแพ้ หายไป

ออกเสียง lose สัมผัสเสียงกับ snooze

Don’t lose your temper.

This clock will neither gain nor lose a second.

โปรดสังเกต เมื่อใดที่ lose เปลี่ยนรูปเป็น losing ตัว e จะหายไป

The police force is fighting a losing battle against a rising tide of crime.

Loose หมายถึง ปล่อย เป็นอิสระ หลวม

ออกเสียง loose สัมผัสเสียงกับ moose

I have a loose tooth.

The bull was loose with cattle in the field.


Loping & lopping

Loping กริยา มาจาก lope + ing = loping เดินหรือวิ่งก้าวยาวๆ

The dog was loping along by his side.

นาม เช่น they set off at a fast lope.

Lopping กริยา มาจาก lop + ing = lopping. ตัดกิ่งไม้ หรือเอาสิ่งไม่จำเป็นออก

Lopping the trees will just encourage them to grow taller.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru L



ความเห็น (0)