ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2550

ปันความรู้สู่ทีม

  วาระการประชุม โครงการปันความรู้สู่ทีม  ครั้งที่  1/2550

(ทีมหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย/ผู้แทนหน่วยงาน)

วันที่   16  พฤศจิกายน  2549

เวลา  09.00 น.

  ห้องประชุม 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วาระที่  1            เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1   สรุปการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการบริหารงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

1.2   การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

1.3   ...............................................................................................................

วาระที่     2          รับรองรายงานการประชุม    ครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2549

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง       

3.1   การจัดทำ Job Module  

3.2   แนวปฏิบัติในการเสนอโครงการขออนุมัติจัดประชุมฯ  ไปมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ

3.3   โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 3.4   โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วาระที่     4          เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ       

วาระที่     5          เรื่องพิจารณา

5.1     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

5.2   ขอความอนุเคราะห์หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจเช็คไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ของสายวิชาเป็นงานประจำ

วาระที่     6          เรื่องอื่น ๆ

6.1   การจัดงานปีใหม่ประจำปี 2550

6.2   กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompornpcmu

คำสำคัญ (Tags)#สำนักงานเลขานุการ#คณะเภสัชศาสตร์#ปันความรู้สู่ทีม#sompornp#สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 60039, เขียน: 15 Nov 2006 @ 17:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • สบายดีไหมครับ
  • ที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับผม

 

คุณขจิตค่ะ 

  • สบายดีค่ะ  (ต้องเติมว่า ขอบคุณค่ะ (ด้วย) เหมือนเป็นทางการ)
  • วันนี้ยิ่งสบายมากกว่าทุกวัน และแอบดีใจไปกับครูอ้อย.....(เหมือนได้รางวัลเอง...อิอิ)
  • เชียงใหม่อากาศเย็นช่วงเช้า และค่ำถึงดึก  ห้ามพูดถึงกลางวัน เพราะเชียงใหม่ มีหน้าหนาวที่ร้อนกลางวันมากถึงมากที่สุด (เพราะท้องฟ้าจะโปร่งใส แดดจะจัด) ให้มาเที่ยวงานพืชสวนโลก  จะได้รู้คำตอบว่าเป็นเช่นไร
  • ยินดีต้อน(ทรัพย์) รับค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ชอบชื่อประชุมของโครงการมากเลยคะ
  • เห็นชื่อแล้วน่าเข้าร่วมประชุมจัง

คุณ audit3 คะ

หัวข้อประชุมดูเหมือน(จะ) ซีเรียส แต่เวลาเราประชุม  สบาย ๆ ค่ะ เพราะเป็นการประชุมของสายสนับสนุน ลปรร. กัน  (แต่นัดนี้เชิญผู้บริหารเช้าร่วมด้วย) บรรยากาศจะเป็นอย่างไร แล้วจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • มาจากที่เดียวกันกับ audit3
  • ชื่นชมครับ