พานักเรียนมาใช้ห้องสมุดต้องจองล่วงหน้าก่อน และตามมาดูแลควบคุมนักเรียนด้วย