๗๓๐. บทเรียนชีวิต

บทเรียนชีวิต

ทุกเรื่องราว...ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ฉันถือเป็นบททดสอบตัวของฉันเองว่า...

จะผ่านพ้นมันไปได้หรือไม่...ทุก ๆ บทเป็นบททดสอบความเข้มแข็ง...

และความแข็งแกร่งสำหรับตัวของฉันเอง...เวลาผ่านไป ทำให้เห็นผล

ของบทเรียนย้อนหลังว่า...ฉันก็ผ่านมันมาได้ แม้ว่าในช่วงเวลานั้น

มันจะทำให้ใจของฉันเกิดทุกข์...แต่พอมา ณ วันนี้ ฉันผ่านมันมาได้...

และยืนได้อย่างสง่างาม...เป็นความแข็งแกร่งของชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปในอนาคต...

บทเรียนชีวิตทุก ๆ บท จัดเป็นบทเรียนอยู่ในตำราชีวิตของฉันเอง........

บทเรียนชีวิตมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีสำหรับชีวิตของเราเอง

ทั้งเรื่องดีและไม่ดี...สามารถเป็นครูสอนตัวของเราให้ได้จดจำ

ในช่วงที่เรากำลังพบเจอบทเรียนนั้น...เป็นช่วงที่เราจะมีสุข - ทุกข์ใจ

หากเรามีทุกข์...ช่วงนั้นจะฝึกให้กับตัวเราว่า...เราจะผ่านมันไปได้หรือไม่

เหมือนเข้ามาเป็นบททดสอบตัวเราเองว่า...คุณพร้อมที่จะเรียนรู้กับบทเรียนนั้นหรือไม่

หากผ่านไปได้แล้ว...จะทำให้ใจเราเกิดสุข...

หากช่วงนั้นเป็นสุข...ใจเราจะได้เรียนรู้เรื่องความสุขภายในตัวเราเอง

แต่หากเวลาสุขนั้นสิ้นสุด เราก็เตรียมตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ที่อาจก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์อีก

เพราะทุก ๆ บทเรียนชีวิต...จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องสุขและทุกข์

เมื่อยามเกิดทุกข์ ก็ให้พึ่งได้เตรียมตนได้เรียนรู้เรื่องสุข

แต่เมื่อสุข ก็ให้เตรียมระวังเรียนรู้เรื่องทุกข์...ทุก ๆ บทเรียนเป็นครูสอนตัวของเราเอง

ให้ได้เรียนรู้เรื่องสุขและทุกข์ของการได้ใช้ชีวิต

ในทุก ๆ บทเรียนจะอยู่ในเรื่องของตำราชีวิต

บทเรียนชีวิต ไม่มีสอนอยู่ในชั้นเรียน แต่จะเป็นศาสตร์ที่แทรกให้กับตัวเราเอง

ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นบทเรียนหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตัวเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง

บทเรียนชีวิต...เกิดจากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เราได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและนำมาบูรณาการ

ประยุกต์ใช้ให้สามารถเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตให้กับตัวของเราเอง

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

บทเรียนชีวิต ที่มีทั้งสุขและทุกข์ ดีและไม่ดี ไม่สำคัญเท่ากับเราได้ทบทวนตนเอง และเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างไร และผ่านมาได้อย่างไรนะครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณทิมดาบ ใช่แล้วคร่าาา...

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ