ความเห็น 3044740

๗๓๐. บทเรียนชีวิต

เขียนเมื่อ 

บทเรียนชีวิต ที่มีทั้งสุขและทุกข์ ดีและไม่ดี ไม่สำคัญเท่ากับเราได้ทบทวนตนเอง และเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างไร และผ่านมาได้อย่างไรนะครับอาจารย์