ครูดีต้องได้รับค่าตอบแทนสูงหนังสือ Creative Schools ระบุในบทที่ 5 The Art of Teaching ว่า หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ และการสร้างความคาดหวังต่อตนเอง เพราะมีผลการวิจัยบอกว่า ปัจจัยที่มีผลสูงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน คือความคาดหวังต่อตนเอง

หนังสือบอกว่า ในระบบการศึกษาของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ตามผลการทดสอบ PISA เน้นการมีครูที่ดี และเน้นให้การตอบแทนครูสูง ครูดีคือครูที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี และมีแรงบันดาลใจต่อหน้าที่ครูสูง

ในระบบการศึกษาไทย เราให้การตอบแทนต่อครูสูงอยู่แล้วในขณะนี้ แต่มีครูที่ไม่มีแรงบันดาลใจต่ออาชีพครู และไม่มีทักษะการทำหน้าที่ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ สาเหตุมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ครูไม่ดีเหล่านี้ได้รับค่าตอบแทนสูง และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน สะท้อนว่าระบบบริหารบุคคลของครู เป็นระบบที่ผิด เพราะไม่แยกแยะระหว่างครูดีกับครูไม่ดี

ครูจำนวนไม่น้อยมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีคนคิดว่าทางราชการต้องเข้าไปช่วยครูเหล่านั้น ผมคิดตรงกันข้าม ครูที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนมีหนี้สินมากมาย เป็นคนไม่มีวินัยในตน ไม่ควรเป็นครุ เพราะจะไม่สามารถสร้างวินัยในตนให้แก่ศิษย์ได้

นอกจากให้ค่าตอบแทนสูงแก่ครูดีแล้ว ต้องขจัดครูไม่ดีออกไปจากระบบการศึกษาด้วย หากไม่พัฒนาและแก้ไขตนเอง

หากไม่ขจัดครูไม่ดีออกไป เราก็จะไม่สามารถตอบแทนครูดีให้สูงได้อย่างถึงขนาด


วิจารณ์ พานิช

๑๗ ธ.ค. ๕๘

โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี


หมายเลขบันทึก: 599722เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2016 09:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มกราคม 2016 09:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

"หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ และการสร้างความคาดหวังต่อตนเอง" ตรงนี้คือวรรคทองเลยครับ

ทั้งนี้เพราะว่าเรามีครู อาจารย์ เก่าอยู่มาก ส่วนใหญ่แล้วมาเป็นเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนอะไร

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี