160119-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด J – Jurist & judge / just & justly

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Jurist & judge ถึงแม้ใช้แทนกันได้บ่อยครั้ง แต่ทั้งสองมิได้มีความหมายพ้องกัน

Jurist นาม ใช้เป็นทางการ หมายถึง บางคนที่คุ้นเคยกับกฎหมายและมีประสบการณ์ในการใช้กฎหมาย

เช่น ทนาย หรือบุคคลผู้เขียนหนังสือกฎหมาย

Judge หมายถึง เจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบอำนาจให้รับฟังและพิจารณาคดีต่างๆในศาลยุติธรรม

The judge’s decision is final.

The judge sentenced him to five years in prison.

คนที่เป็น judge ถือว่าเป็น jurist ได้ด้วย แต่คนที่เป็น jurist อาจเป็นหรือไม่อาจเป็น judge


Just & justly

Just เป็น adj. ความหมายพื้นฐานคือ ถูกชี้นำด้วยความเสมอภาค ความจริงและเหตุผล

เมื่อใช้เป็น adv. ความหมายของ just มีเพิ่ม

ว่า อย่างเที่ยงตรงแน่นอน = precisely เช่น just perfect,

ว่า จวนเจียน หวุดหวิด เฉียดฉิว = narrowly เช่น just miss the bus,

ว่า เมื่อเร็วๆนี้ = recently เช่น just got here,

และว่า เพียงแค่ = only เช่น just a taste.

Justly เป็น adv. ที่สื่อความหมายอย่างเดียวกับ just จะไม่มีการใช้คำนี้เป็น นาม

A just man is justly honored by others.


วลีต่างๆเช่น Just exactly เช่น I have just exactly $10.

และ just recently เช่น He just recently got here.

เป็นการกล่าวซ้ำ ความหมายเดียว ทั้งสองคำ

วลีเช่น just about เช่น I’m just about to leave.

ที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเอง ทั้งๆที่ just และ about มีความหมายคล้ายกัน

แต่มีการใช้วลีเหล่านี้ อย่างแพร่หลาย นานมาแล้ว เป็นสำนวน ที่อาจไม่ถูกตาม ตรรกะ

  • END OF J -

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)