ครูคนใหม่


นอกจาก เป็นโอกาสที่จะได้ช่วยทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ยังเป็นการแทนคุณสถาบันเก่าทั้งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ที่ตนเองเคยทำงานมาก่อน และ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (รส.) ก็เป็นโรงเรียนที่ตนเองก็เป็นศิษย์เก่า อีกด้วย ผมจึงมีความยินดี และมีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะได้เข้ามาช่วยในครั้งนี้ และ พยายามที่จะเป็น "ครูคนใหม่"

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ถือกันว่าเป็น "วันครู" เวียนมาอีกครั้ง วันนี้เป็นวันที่ Panda ใน Gotoknow มีอายุครบ 10 ปี พอดี บันทึกในวันนี้ ถือโอกาสเล่าเรื่อง การได้กลับมาเป็นครูอีกครั้ง หลังจากว่างเว้นมาหลายปี โดยได้รับปาก อาจารย์ รุ่นน้อง ที่ขอให้เข้าไปช่วย การจัดการเรียนการสอน ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า วมว. มทส. รส. ในครั้งนี้ เป็นโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) เพื่อเป็นกลไกลสนับสนุนการพัฒนาฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อบ่มเพาะการพัฒนา เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีอย่างถูกทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบาน อย่างเต็มที่ และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

การเข้าไปช่วยในโครงการในครั้งนี้ นอกจาก เป็นโอกาสที่จะได้ช่วยทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ยังเป็นการแทนคุณสถาบันเก่าทั้งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ที่ตนเองเคยทำงานมาก่อน และ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (รส.) ก็เป็นโรงเรียนที่ตนเองก็เป็นศิษย์เก่า อีกด้วย ผมจึงมีความยินดี และมีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะได้เข้ามาช่วยในครั้งนี้ และ พยายามที่จะเป็น "ครูคนใหม่" ที่จัดการเรียนการสอนให้ดี โดยใช้ ครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับจัดการเรียนการสอน เพื่อเอื้อใ­ห้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่สำคัญแห่งศตว­รรษที่ 21 หลาย ๆ อย่างร่วมกัน..

พยายามเปลี่ยนจากห้องสอนให้เป็นห้องเรียนมากขึ้น เปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้แนะนำหรือผู้กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ช่วย เช่น การจัดทำเว็บไซต์ของวิชา และ การมีกลุ่มบนเฟสบุ๊ค เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ครูและนักเรียน ตลอดจนถึงผู้ปกครองและผู้สนใจอื่น ๆ และการนำเอา Google Classroom มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน อีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามได้จาก เว็บไซต์ของวิชา

หมายเลขบันทึก: 599557เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2016 07:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มกราคม 2016 07:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี