โครงการวัดบันดาลใจ


เรื่องดีๆ ในสังคม เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสุขภาวะของผู้คน และเป็นตัวอย่างกิจกรรม พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม อ่านได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๑๕ ธ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)