เรียนรู้จากผู้รู้

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในระยะแรก ครูตื่นเต้นและกลัวศึกษานิเทศก์ แต่ในช่วงสะท้อนผล ฯ คุณครูท่าน รู้สึกมีความสุข และโล่งใจ

วันนี้ได้เข้าไปสังเกตชั้นเรียน คุณครูฉัตรลดา (บ้านต้อนวิทยาคาร) ซึ่งสอนในชั้นเรียนปฐมวัย การสังเกตในวันนี้ ได้เรียนรู้จากผู้รู้ คือ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย (มากกว่า 20 ปี) ซึ่งท่านได้ร้องขอ ให้ไปนิเทศการสอนช่วย (ที่รับปากเพราะต้องการเรียนรู้จากท่าน)

ใน วันนี้ ครูได้เล่าเกี่ยวกับเป้าหมายการสอน เรื่อง "ผักผลไม้" โดยจะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และ สร้างเสริมประสบการณ์ คณะพวกเราก็ได้ช่วยกันเติมเต็ม ซักถาม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีคำถามหลักๆ คือ "จะสอนอะไร เป้าหมายคืออะไร กิจกรรมเป็นอย่างไร รู้ได้อย่างไรว่าเด็กบรรลุวัตถุประสงค์"

การสอนของครู ฉัตร ค่อนข้าง Active นร.กระตือรือร้น ใช้สื่อของจริง ใช้ ไอซีที (youtube) เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรม หลังจากสังเกตการสอน พวกเราก็ได้มาเข้าร่วมสะท้อนผลด้วยกัน ( ในระยะแรก ครูตื่นเต้นและกลัวศึกษานิเทศก์ แต่ในช่วงสะท้อนผล ฯ คุณครูท่าน รู้สึกมีความสุข และโล่งใจ )


ในระหว่างที่สังเกตการสอน ท่าน ศน.ราตรี ได้ ให้ความรู้มากมาย ในการสังเกตชั้นเรียนปฐมวัย พวกเราได้แลกเปลี่ยน ส่วนตัวเองได้รับความรู้มากมาย ในเรื่องที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณครูท่านอื่นๆ เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เช่น

  • ป้ายสถตินักเรียน ต้องทำให้เป็นปัจจุบัน
  • ตารางกิจกรรมควรมี 6 กิจกรรมหลัก ในแต่ละวัน
  • การจัดแสดง ผลงานนักเรียนต้องอยู่ในระดับสายตาและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้นำเสนอ
  • สื่อและเพลงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับหน่วยฯ ทีสอน
  • การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ จะใช้โต๊ะรองเขียน หรือ จะให้เด็ก เล่นกับพื้นก็ได้ (ธรรมชาติเด็ก)
  • มุมประสบการณ์ในชั้นเรียนต้องมีจำนวนที่พอเหมาะกับเด็ก
  • กิจกรรมในวงกลมครูต้องนั่ง

และยังมีรายละเอียดอีกมากมาย ซึ่ง ในครั้ง นี้ทำให้เรารู้ว่า การเรียนรู้จากผู้รู้ มีอรรถประโยชน์มากกว่าที่เราอ่านหนังสือ (ในบางเรื่อง) ต้องขอบคุณผู้รู้อีกครั้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)