151226-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด H – Hurdle & hurtle / hyper- & hypo- / hypothecate & hypothetical

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Hurdle & hurtle

Hurdle หมายถึง กระโดดข้าม หรือเอาชนะ

The women’s 100-meter hurdles.

There are many hurdles to overcome.

Hurtle หมายถึง การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เร่งรีบ ไปอย่างแรง

An avalanche will soon hurtle down the mountainside.

The branch flew off and hurtled us into a ditch.


Hyper- & hypo-

Hyper- ใช้เป็นคำเติมหน้า = prefix มาจากภาษากรีก หมายถึง over, beyond

Hyperactive หมายถึง เป็นการ active ที่มากผิดธรรมดา = abnormal

Hypercritical หมายถึง มีความวิกฤติ อย่างมากเกินควร

Hypermarket หมายถึง ตลาดหรือร้านค้าเลือกเอง ขนาดใหญ่มาก

Hypersensitive หมายถึง สิ่งที่มีความ sensitive มากผิดปกติ

Hypo- ใช้เป็นคำเติมหน้า = prefix มาจากภาษากรีก หมายถึง under

Hypocritical หมายถึง เสแสร้งซ่อนความจริง หรือหน้าไหว้หลังหลอก

Hypodermic หมายถึง เข้าใต้ผิวหนัง

Hypocalcemia หมายถึง มีระดับ calcium ในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์


Hypothecate & hypothetical สองคำที่ดูเหมือนเกี่ยวข้อง แต่แตกต่าง

Hypothecate หมายถึง เชื่อโดยที่ไม่พื้นฐานที่แน่นอนรองรับ หรือการจำนองโดยมิได้นำส่งหลักประกันที่เป็นของตน

Scientists hypothecated that large dinosaurs lived in swamps.

Hypothetical หมายถึง การใช้ข้อสันนิษฐานเป็นส่วนใหญ่ แทนหลักฐานสนับสนุน

ข้อสมมุติ ที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องจริงหรือถูกต้อง

That option is merely hypothetical at this juncture.

A hypothetical question/situation/example.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

sr
IP: xxx.185.240.160
เขียนเมื่อ 

We hear a lot about 'hype(s)' in the sense of over-stating or exaggerating little facts. I think it has the same meaning as 'เว่อ(ร์)' in Thai.

Thanks for the posts about English words. I learn more from them.

Best wishes for the New Year. :)