วันวานรำลึก (๑๔) : คาถานี้ขลัง

เรื่องเก่านี่นะเธอ เป็นของขลังดีนักแล หยิบมามอบให้แก่คนทีไม่ไว้ใจความสามารถของตัว ไว้ใช้ล้างอาถรรพ์ความคิดด้านลบที่มีต่อตัวเอง เป็นของขลังที่ครูส่งมอบมาให้ด้วยความรัก หมั่นท่องให้บ่อย หยิบขึ้นมาใช้ยามเข้าตาจน ตาจะสว่างได้นะเธอ................

หากเกิดความรู้สึกว่างานนี้ยากนัก เราน่าจะทำไม่ได้
พึงบอกแก่ตนว่า "เราเป็นศิษย์มีครู" แล้วการนั้นจักทำได้

หากเกิดความรู้สึกว่างานนี้หนักนัก เราน่าจะทำไม่ไหว
พึงบอกแก่ตนว่า "เราเป็นศิษย์มีครู" แล้วการนั้นจักทำไหว

หากเกิดความรู้สึกว่าปัญหานี้ใหญ่หลวงนัก เราน่าจะแก้ไม่ตก
พึงบอกแก่ตนว่า "เราเป็นศิษย์มีครู" แล้วปัญหานั้นเราจักแก้ตก

หากเกิดความรู้สึกว่ากรรมชั่วนี้เย้ายวนนัก เราน่าจะเลี่ยงไม่พ้น
พึงบอกแก่ตนว่า "เราเป็นศิษย์มีครู" แล้วความเย้ายวนนั้นเราจักเลี่ยงพ้น

จะอยู่ที่ใด ประกอบกรรมใด ทุกเมื่อพึงระลึกถึงคำนี้
"ศิษย์มีครู"

วาจามอบพลังรับมาจากครูแพทย์
นพ.อวย เกตุสิงห์

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้โลกกว้างความเห็น (0)