@DOAE.....

เก็บภาพงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มาบันทึกเอาไว้ เป็นจดหมายเหตุชีวิตเพราะเราคือ"ตนส่งเสริมการเกษตร@DOAE"คร้าบ!!!!!!

-ก่อนสิ้นสัปดาห์นี้ขอนำเอาเรื่องราวที่ได้ลงไปปฏิบัติตามภารกิจมาบันทึกไว้ให้มิตรรัก G2K ได้ร่วมติดตามกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ....ว่าแต่ผมจะชวนทุกท่านไปชมอะไรดี ๆ ของอำเภอพรานกระต่ายบ้าง..พร้อมแล้วตามผมไปชมพร้อมๆ กันได้แล้วคร้าบ!!!!

1.ก่อนอื่นขอชวนทุกท่านไปร่วมขอพร"เจ้าแม่กวนอิม"ณ "สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เชียงใหม่"กันก่อนนะครับ...โดยวันหยุดที่ผ่านมา(วันอาทิตย์ที่ 13/12/58)ผมกับคนข้างกาย(มดตะนอย)ได้กลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปรับ"แม่นันทา"กันน่ะครับ...ขากลับเราได้แวะไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ซึี่งตัวผมเองได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะแวะหลายครั้งแล้ว...พอมีโอกาสจึงแวะขอพรและชื่นชมความงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมพร้อมกับเก็บภาพมาฝากมิตรรัก G2K กันครับ....สำหรับท่านใดที่สนใจสถานที่แห่งนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้จากที่นี่ครับ เจ้าแม่กวนอิม สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เชียงใหม่

ได้รับพรกันเรียบร้อยแล้ว...ต่อไปก็ตามผมไปเยี่ยมเกษตรกรคนเก่งของอำเภอพรานกระต่ายกันต่อดีกว่า.....

2.วันจันทร์(14/12/58)ผมกับ"นายศุทธีรักษ์ ใจมา"หรือ"น้องคูน"เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลห้วยยั้ง ได้ออกไปเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย ครับ...โดยกิจกรรมของกลุ่มนี้ผมเคยได้นำเอามาบันทึกไว้แล้วที่นี่ครับ หมูพันธ์ไข่ชุมพร และเมื่อมีโอกาสเหมาะ ๆ เช่นนี้ผมจึงเข้าไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม วันนี้นอกจากสมาชิกกลุ่มจะเลี้ยงปลาหมอชุมพรแล้ว ยังเลี้ยงปลาดุก ปลาช่อน อีกด้วยล่ะครับ...สำหรับไก่พันธุ์ไข่ ก็ยังให้ผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเป็นอย่างดีทีเดียวครับ...

3.หลังจากนั้น เราก็เดินทางไปยังพื้นที่ของตำบลวังตะแบก โดยวันนี้เราได้ไปเยี่ยมเกษตรกรที่คุ้นเคยกันดี เกษตรกรคนเก่งคนนี้ชื่อว่า"พี่จำเรียน"ครับ....ก่อนหน้านี้"พี่จำเรียน"เป็นสมาชิก อบต. และผู้นำชุมชนหลายอย่าง...แต่หลังจากหมดบทบาทของผู้นำ"พี่จำเรียน"ได้กลับมาพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองปลูกพืชผักมากมาย ทั้งผักอายุสั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นรายได้เสริม รวมถึงไม้ผลที่ให้รายได้ดีอย่างเช่น"มะนาวตาฮิติ"ที่"พี่จำเรียนบอกผมว่ามีรายได้จาการจำหน่ายมะนาวมากจนตัวผมเองรู้สึกทึ่ง...เลยล่ะครับ 555...และพืชชนิดใหม่ที่"พี่จำเรียน"นำมาทดลองปลูกในพื้นที่ก็คือ"หมามุ่ยอินเดีย"ครับ...ถือเป็นการทดลองปลูกและกำลังเริ่มต้นในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ครับ...ได้คุยกับ"พี่จำเรียน"แล้ว ทำให้ผมได้ความรู้ด้านการเกษตรอีกมากเลยล่ะครับ....ก่อนกลับได้บอก"พี่จำเรียน"เอาไว้ว่าวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิต"หมามุ่ยอินเดีย"ให้ส่งข่าวด้วย เพราะว่าผมจะเข้าไปดูและร่วมศึกษาข้อมูลด้านการตลาดของพืชชนิดนี้ด้วยน่ะครับ....

ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว....วันนี้วันศุกร์(18/12/58)ตามผมไปร่วมอบรมอาสาสมัครเกษตรด้วยกันนะครับ....

4.กิจกรรมตามโครงการ"อบรมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ"ณ ห้องประชุมอำเภอพรานกระต่าย เป็นการอบรมตัวแทนอาสาสมัครเกษตรของอำเภอพรานกระต่ายจำนวน 20 ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการเกษตรโดยใช้ตัวแทนเกษตรกรที่อาสามาเป็นตัวประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และนักส่งเสริมการเกษตร โดยมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันดีในนาม"อาสาสมัครเกษตร"ครับ..และวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรวุฒิ วุ่นอภัย เกษตรอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในการเปิดการอบรมและให้ความรู้เรื่องบทบาทของอาสาสมัครเกษตรด้วยล่ะครับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครเกษตรสามารถติดตามได้จากที่นี่ครับ บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร

5.งานนี้ผมทำหน้าที่เป็น"คุณอำนวย"และ"คุณประสาน"ครับ....โดยรับหน้าที่อำนวยการจัดการอบรมสมาชิกอาสาสมัครเกษตรและ"ประสาน"งานในการหาวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก"นายเสนาะ ยิ้มสบาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอพรานกระต่าย"ให้ความรู้เรื่อง"การจัดตั้งศูนย์ช่วยเกษตรกร"ซึ่งเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลครับ สำหรับข้อมูลเรื่อง"ศูนย์ช่วยเกษตรกร"สามารถติดตามต่อได้จากที่นี่ครับ ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล

6.การบรรยายความรู้เรื่อง"การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"และ"การส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF"มี"นางรัตติยา ขวัญคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอพรานกระต่าย เป็นผู้ให้ความรู้ครับ นอกจากนี้ยังได้"น้องคูณ"นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคนใหม่ มาช่วยในการดำเนินการให้ความรู้และพบปะกับสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยล่ะครับ....สำหรับข้อมูลเรื่องการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ติดตามข้อมูลได้จากที่นี่ครับ ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และข้อมูลการส่งเสริมตามระบบ MRCF ติดตามข้อมูลได้จากที่ีนี่ครับ การส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF กรมส่งเสริมการเกษตร

7.หลังจากได้รับความรู้และหาแนวทางการพัฒนางานตามบทบาทของอาสาสมัครเกษตรแล้ว เราตกลงกันเอาไว้ว่าการอบรมครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม เราจะไปจัดการอบรมนอกสถานที่ครับ ตั้งใจเอาไว้ว่าจะพากันไปอบรมที่แปลงเกษตรหรือศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้สัมผัสกับพื้นที่จริง และสามารถนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนกันได้ และวันนี้"พี่มุกดา"อาสาสมัครเกษตรจากตำบลท่าไม้ ได้นำเอา"กระเป๋าถุงกาแฟ"มาโชว์ให้เราได้ชมกันด้วยล่ะครับ....ดูสวยงามดี....แบบนี้คือการ"รีไซเคิล"ลดขยะได้อีกมากทีเดียวคร้าบ!!!!!

8.และนี่ก็คือ...งานของ"Department of Agricultural Extension"หรือ "DOAE" กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คร้าบ....กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับวันนี้.....บันทึกมาเพื่อ ลปรร@DOAE คร้าบ!!!!!

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

18/12/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพรานความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมที่พรานกระต่ายหลากหลายมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขยันจริงๆนะครับเกษตรคนนี้ -->คุณเพชรน้ำหนึ่ง

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะคุณเพชร เมืองกำแพงเพชรหนาวหรือยัง

เมืองสามอ่าว ยังบอกไม่ได้ว่า ฤดุอะไร

เพราะก่อนหน้านี้ร้อนมาก เมื่อวานฝนตก

วันนี้หนาว..แถมยังต้องระวังเรื่องพายุ

ในช่วงนี้อีก...นี่แหละเมืองไทย

...ไม่ไปไม่รู้นะจะบอกให้...-สวัสดีครับอาจารย์ต้น

-กิจกรรมการเกษตรของที่นี่มีมากมายครับ

-ส่วนหนึ่งเป็นความโชคดีที่เกษตรกรที่นี่มีความตั้งใจในการพัฒนาอาชีพของตนเองครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ...


-สวัสดีครับท่าน พ.แจ่มจำรัส

-ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับ

-ถือเป็นการบันทึกเรื่องราวตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายน่ะครับ

-และยินดีใจการแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ของอำเภอพรานกระต่ายให้ผู้คนได้รู้จักน่ะครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับพี่ครูมะเดื่อ

-กำแพงเพชรวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อย

-ที่บ้านไร่ของผมตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายครับ 55

-ไม่มีฝน....อิๆ

-ด้วยความขอบคุณพี่ครูมะเดื่อที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ