151214-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด G – Gloomy & pessimistic / good & well / got & gotten

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Gloomy & pessimistic ทั้งสองคำมีความหมายเกือบพ้องกัน

Gloomy คน gloomy มีความสิ้นหวัง หม่นหมอง หรือเศร้า สถานการณ์ไม่มีทางดีขึ้น

The report paints a gloomy picture of the economy.

It was a wet and gloomy day.

Pessimistic คนที่เป็น pessimistic มีความ gloomy อย่างมากมายผิดธรรมดา

และมีแนวโน้มว่าจะเป็นคน pessimist โดยไม่มีวันจบสิ้น

He was pessimistic about the prospects.

She was unduly pessimistic about her future.

คนที่มีความ gloomy ไม่นานก็คงหาย แต่คนที่มี pessimistic สะท้อนทัศนคติ

ด้านปรัชญาของเขาว่า สิ่งเลวร้ายในโลกจะมีอำนาจเหนือความดีอยู่เสมอ


Good & well คุณศัพท์ (adj.) good เหมือนกับ well เมื่อเป็น กริยาวิเศษณ์ (adv.)

She is a good swimmer who performs well in meets.

บางครั้งเกิดสับสนได้ เพราะเมื่อ well เป็น Adj. หมายถึง in good health หรือ healthy

ที่ซึ่งมีการใช้ good แทนที่อย่างไม่เป็นทางการ อย่างกว้างขวาง

I feel well. ซึ่งหมายความว่า I feel healthy

แต่เมื่อใช้ไม่เป็นทางการ I feel good หมายถึง I feel healthy หรือ I’m in a good mood.

Good ใช้เป็น Adj. เพื่อขยายประทาน ถือเป็นการใช้ที่ถูกต้อง

เมื่อเชื่อมโดยตามหลัง กริยา seem, smell และ taste เช่น Your report seems good to me.

แต่ไม่อาจใช้ good เพื่อขยายคำกริยา โดยตรง ต้องใช้ well เช่น She speaks well. (ไม่ใช่ good)


Got & gotten ทั้งสองคำเป็นคำที่ยอมรับให้ใช้ได้

ในภาษาพูด คนอเมริกาเหนือ นิยมใช้ gotten แสดงนัยกระบวนการให้ได้บางสิ่ง

He has gotten two tickets for the show.

ขณะที่ Got แสดงนัย เข้าครอบครอง หรือเป็นเจ้าของ he hasn’t got any money.

เป็นภาษาพูดเมื่อใช้ในความหมาย must, ought own หรือ possess.

I must (ไม่ใช่ got to) go.

I ought (ไม่ใช่ got) to go.

I own (ไม่ใช่ got) two new suits.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)