​10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพ

10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพ

อ่านได้ ที่นี่ และมีคนออกมาโต้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ธ.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)