JJ15V12_4 เดิมชมวิว หัวหมุนติ๋ว เพราะ ติดคำว่า พัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เดินชมวิว

สองวันสองเมือง รุ่งเรือง ประเทือง สยาม

ณ ริม ทาง แห่งหนึ่ง ไม่มีสอง

มองดู สะอาด ตา สะอาด จิต คิดผยอง

เหิรฟ้า กลับบ้าน หลังตื่นนอน

มองย้อน มองอดีต มองเมืองมอง

ชื่อทั้งสอง ถนนเดียว เหลียวหันมอง

สะอาดเอี่ยม เมืองฟ้า แห่งอีสาน

เมือง นคร แห่ง ขอนแก่...ต้องเบิ่งมอง

เมียงมอง ตั้่งแต่ 19 ถึง 58 บ่ พัฒนา

โอ้ ป้ายสอง ป้ายชื่อ คือ อะไร

แล้วฉัน จะไป หนทางไหน เฉลยที

เฮ.....

JJ15 Give and Grow ( 131215)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ผู้บริหารบางท่าน. ไม่ชอบให้ใช้คำว่า พัฒนา ค่ะ

ป้ายเดียวกัน ต่างกันที่ ป้ายเก่า กะ ป้ายใหม่ เรา ควรจะไปทางหนดี????

ป้ายเก่าเป็นโบราณวัตถุไปแล้วค่ะ ต้องรักษาไว้นะคะ เอามาขัดสีฉวีวรรณกันใหม่ได้

เขียนเมื่อ 

ไปไม่ถูกเลยครับ

สงสัยตามป้ายเขียว

ตรงไป 555