ความเห็น 3040658

JJ15V12_4 เดิมชมวิว หัวหมุนติ๋ว เพราะ ติดคำว่า พัฒนา

เขียนเมื่อ 

ผู้บริหารบางท่าน. ไม่ชอบให้ใช้คำว่า พัฒนา ค่ะ

ป้ายเดียวกัน ต่างกันที่ ป้ายเก่า กะ ป้ายใหม่ เรา ควรจะไปทางหนดี????