151211-7 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Function & work & job & position

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Function & work & job & position คำเหล่านี้มีความหมายเกี่ยวข้องกัน

แต่การใช้ ควรกระทำด้วยความรอบคอบ

Function หมายถึง กิจกรรมชนิดที่เหมาะสมหรือถูกต้องสำหรับบุคคลหรือสถาบันหนึ่ง

Bridges perform the function of providing access across water.

The function of this committee is to approve the budget.

Work มีความหมายหลากหลาย ที่เป็นหลัก คือ งาน ภาระที่ทำด้วยกำลัง

I’ve always worked in education.

The police and the public need to work together to combat crime.

Job อ้างถึง ตำแหน่ง สถานที่ หรือสถานการณ์ ของการจ้างให้ทำงาน

อันที่จริง คำนี้เป็นภาษาพูด และใช้ทั่วไปในความหมายใกล้เคียงกับ position

The job of repairing the engine took several hours.

Someone had done a skillful paint job.

Position อ้างอิงถึง งานชนิดใดๆ ที่มีความสำคัญเหนือกว่า งานใช้แรงขั้นต่ำสุด

และใช้กับอาชีพที่มีความต้องการ

He sought a position that would pay him more money.

He held a senior position in a large company.

Work, position และ job เป็นสามคำที่ใช้มาก จนเกินควร

คำต่อไปนี้ อาจนำมาใช้แทนได้ตรงความหมายที่ต้องการมากกว่า

Station, place, rank, spot, task, project, responsibility, occupation.

การใช้ job ในความหมายว่า การลักทรัพย์หรืออาชญากรรมทำนองเดียวกัน และกับบุคคล

ถือว่าเป็น ภาษาตลาด (หยาบคาย) = slang

She was a sweet job.

The gang pulled off a bank job in St. Louis.

เมื่อใช้ job เป็นกริยา และ slang ในความหมาย การโกง หรือหลอกลวง

He jobbed me on the deal.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)