151211-6 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Fulsome / -ful & -fuls

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Fulsome เมื่อเป็น Adj. ความหมายปัจจุบัน คือ การยกย่องชมเชย ที่มากเกิน

ในวลีที่ใช้ทั่วไปว่า ‘fulsome praise’ อาจเป็นการยกย่องชมเชยอย่างแท้จริง

แต่หลายคน ถือว่าเป็น การแสดง การดูหมิ่น ด้วยการชมเชยที่มากเกิน

They are almost embarrassingly fulsome in their appreciation.

เนื่องจากความหมายเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 คือ ใจกว้างมากเกิน หรือมากมาย เช่น

She was fulsome in her praise for the people who organized it.

ในปัจจุบัน บางคนถือว่า เป็นความหมายที่ไม่ถูกต้อง


-ful & -fuls

-ful เมื่อใช้ suffix นี้ ต่อท้ายคำ การสะกดจะตัด L ออกเหลือเพียงตัวเดียว

Beautiful, careful, wonderful, hopeful และอื่นๆ

ในการใช้กับสูตรอาหาร คำพหูพจน์ ของ cupful (หรือ cup full) คือ cupfuls

อันน่าจะเป็นเพราะ ใช้ถ้วยตวงใบเดียวกัน มากกว่าหนึ่งครั้ง

ถ้าเติมกาแฟใส่สองถ้วย ต้องเขียนเป็น two cups full

กฎการใช้ถ้วยตวงเดียวกันนี้ ใช้ได้กับพหูพจน์ต่อไปนี้ด้วย คือ mouthfuls,

Armfuls, table-spoonfuls, teaspoonfuls, handfuls, และอื่นๆ

โปรดสังเกต เมื่อ serve ให้แขกสี่คนด้วย four glasses full of iced tea.

เป็นการแสดงถึง แต่ละถ้วย แทนที่จะเป็นการวัดจำนวนในหลายถ้วย

On the sill were three cups full of milk.

Add three cupfuls of milk to the batter.

รูปแบบการผนวก –ful เพื่อทำให้เป็น นาม หมายถึง the amount needed to fill

เช่น cupful, spoonful.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)