สัมมาทิฐิว่าด้วยสุขภาวะ


บ่ายวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผมไปร่วมพิธีแถลงข่าว รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ ดังข่าว , ,

สำหรับรางวัลด้านการแพทย์ ที่ได้แก่นายแพทย์ มอร์ตัน มาวเออร์ นั้น ตรงไปตรงมา ที่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังในร่างกายเป็นประโยชน์ ช่วยชีวิตคนทั่วโลก วารสาร Lancet ลงเรื่องนี้ ที่นี่

รางวัลด้านสาธารณสุข ที่ได้แก่ เซอร์ ไมเคิล มาร์ม็อท เป็นเรื่องที่ส่งสัญญาณว่าด้วยสุขภาวะไปทั่วโลก และให้แก่สังคมไทยด้วย ว่าเรื่องสุขภาพนั้น ต้องใช้นโยบายภายใต้นิยามของคำว่า “ระบบสุขภาพ” ในความหมายที่กว้าง คือหมายถึง “ระบบสุขภาวะ” (well-being) ไม่ใช้นิยามที่แคบ ว่า “ระบบบริการสุขภาพ” (healthcare) เท่านั้น เพราะจะนำไปสู่มิจฉาทิฐิเชิงระบบกลายเป็นระบบ “ซ่อมสุขภาพ” ซึ่งถมเท่าไรก็ไม่เต็ม

ระบบสุขภาพไทย เน้น “สร้างนำซ่อม” ตรงกับหลักปฏิบัติ “ปัจจัยทางสังคมต่อสุขภาพ” (social determinants of health) ที่เซอร์ ไมเคิล มาร์ม็อท พัฒนาขึ้น และได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผลของการยึดหลักการนี้คือ จะทำให้คนในสังคมมีสุขภาพดีโดยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไม่แพง (good health at low cost) ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกย่องมาก ดัง บันทึกนี้

เซอร์ ไมเคิล เสนอหลัก ๖ ประการในการจัดปัจจัยทางสังคม เพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพดี ได้แก่

  • ให้เด็กทุกคนมีชีวิตเริ่มต้นที่ดี (Give every child the best start in life)
  • ให้คนทุกคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ และสามารถกำกับชีวิตของตนเองได้ (Enable all children, all people and adults to maximize their capabilities and have control over their lives)
  • ให้ทุกคนมีงานทำที่ดี (Create fair employment and good work for all)
  • ให้ทุกคนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี (Ensure healthy standard of living for all)
  • จัดให้มีสถานที่และชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create and develop healthy and sustainable places and communities)
  • ส่งเสริมการป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ (Strengthe the role and impact of ill health prevention)

ขณะนี้สังคมไทยกำลังเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบสุขภาพที่ถูกต้อง ไปสู่ระบบที่ผิด จากการมีขบวนการทำลาย สสส. และงานสร้างเสริมสุขภาพของ สปสช. ในส่วนของ สสส. นั้น มีข่าวลือว่า เป็นขบวนการที่ล็อบบี้โดยอุตสาหกรรมบุหรี่ ซึ่งผมไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ แต่ความจริงก็คือ หากการดำเนินการโดยกระบวนการที่ทีมของ คสช. ทำอยู่ นำไปสู่การจำกัดให้ระบบสุขภาพไทย ย้อนกลับไปเน้นเฉพาะส่วนการรักษาโรค และดำเนินการป้องกันโรคเท่านั้น ไม่ดำเนินการเชิงรุก ไปที่การจัดพัฒนาปัจจัยทางสังคม ๖ กลุ่ม ที่เซอร์ไมเคิลเสนอ ระบบสุขภาพไทยก็จะถอยหลัง และเป็นรอยแผลของ คสช. และรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา อย่างน่าเสียดาย

ผมหวังว่า ในที่สุดแล้ว ระบบสุขภาพไทย จะไม่เข้าสู่มิจฉาทิฐิ เช่นนั้น


วิจารณ์ พานิช

๑๓ พ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งของวันสุขภาวะหลอมรวมดวงใจของคนทั้งชาติ ...ขอเป็นกำลังใจนัก "ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ"ทุกท่านค่ะ