ClassStart.org: ครูและศิษย์เรียนรู้ร่วมกัน

ครูและศิษย์เรียนรู้ร่วมกัน

While we teach, we learn.

ClassStart.org :: เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแบบ Active Learning ให้บริการฟรีทั่วประเทศบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (1)

มาเยี่ยมอ่านและขอเป็นกำลังใจนัก "ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ"ทุกท่านค่ะ