​ตัวแบบการบริหาร

การเดินตามทางสายกลาง ในการกำกับ ดูแลนโยบายสู่การปฏิบัติ แต่ถ้าออกนอกกรอบให้กดดัน และจะปล่อยวางอีกครั้งเมื่่องานบรรลุผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพความเห็น (0)