สอบภาคเรียนที่ 1/2558

...สอบ N-NET…จัดเตรียม...สอบปลายภาค...ตรวจกระดาษคำตอบ...สอบ E-Exam...

ภาคเรียนที่ 1/2558 กศน.อำเภอเสนาวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครั้งนี้สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อยูระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนทำให้สถานที่สำหรับกรรมการกลางไม่ค่อยเรียบร้อย เก็บภาพมาฝากตามลำดับดังนี้ค่ะ16 สิงหาคม 2558 สอบ N-NET ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์


17 กันยายน 2558 จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียน ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ กศน.อำเภอเสนา


19-20 กันยายน 2558 สอบปลายภาคเรียน ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์


26 กันยายน 2558 ตรวจกระดาษคำตอบ ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง


1ุ6 สิงหาคม 2558 สอบ E-Exam ที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

ขอบคุณแรงใจจาก ดร. จันทวรรณนะคะ

ขอบคุณน้ำใจที่แบ่งปันมาให้กันค่ะคุณเพชรน้ำหนึ่ง