โลกของความรู้ในปัจจุบันนั้นมีมากเกินไปจริงๆ อ่านแทบไม่หวาดไม่ไหว เรียกว่าความรู้ท่วมพื้นที่เต็มไปหมด เหมือนน้ำท่วมที่ยังไม่ยอมแห้งของหลายจังหวัดในขณะนี้    
แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีความรู้อีกมากมายที่ไม่สามารถนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยได้อย่างที่ควรจะเป็น
 
สาเหตุมีมากมาย ตัวอย่างเช่น เข้าไม่ถึงแหล่งความรู้  ด้วยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงบ้าง  ไม่มีเวลาอ่านบ้าง  หรือไม่สนใจก็มี.........ฯลฯ  
แม้ว่า
หลายฝ่ายได้พยายามรวบรวมผลงานวิจัยให้เป็น evidence based เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร  

เก้าอี้โยก เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่มีมานานแล้ว ว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหว ทำให้ลำไส้ทำงานได้เร็วขึ้น ช่วยลดอาการท้องอืดหลังผ่าตัดได้ ซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาวคือลำไส้จะไม่เกิดการอุดตัน (สาเหตุจากลำไส้ติดกัน)  เก้าอี้โยก

                                        ขวา: คุณรัตนาเจ้าของผลงาน

 จากงานวันคุณภาพของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจของคุณรัตนา และคุณพวงรัตน์ จากแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชฯ ศึกษาผลการใช้เก้าอี้โยกในระยะหลังผ่าตัดทางช่องท้อง และพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ปัจจุบันจึงได้นำเก้าอี้โยกไปตั้งไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน
ward สูติ-นรีเวชฯ โดยให้เก้าอี้ 1 ตัว/ ผู้ป่วย 4 เตียง (สลับเปลี่ยนกันใช้)

แบบนี้จึงเรียกว่า เป็น research to practice (R2P) จริงๆ