ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวานได้พบคุยกับ ผอ.โรงเรียนวัดพุทธบูชา ซึ่งท่านกำลังย้ายไปอีกที่ได้คุยกันเรื่องนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในทางทฤษฎีถือว่าดี แต่ในทางปฏิบัติควรที่จะให้กิจกรรมอยู่ในชั้นเรียนมากกว่าที่จะแยกขาดออกมาจากการเรียนปกติ หรือที่เรียกกันว่า Active learning ซึ่งจะมีคำถามว่าชั่วโมงบรรยายจะทำอย่างไรถึงจะสามารถเก็บเนื้อหาได้หมด ในความเป็นจริงแล้ววิธีการต่างๆที่เรียนรู้จะไปสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีการใช้สื่อวีดีทัศน์ เก็บเฉพาะการบรรยายที่สำคัญ คลิปละไม่เกิน 10 นาที ในส่วนตัวผมแล้วจะทำแค่คลิปเดียวเพราะจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญเท่านั้นและสามารถนำมาทำกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อปูพื้นฐานก่อนทำกิจกรรม ถ้าไม่มีส่วนที่เป็นความรู้พื้นฐาน นักเรียนก็จะทำกิจกรรมแบบถูกๆผิดๆ ดังนั้นเนื้อหาการเรียนการสอนยังสำคัญอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hexagonal thinking การคิดแบบเชื่อมโยงความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก


จริงๆแล้วให้ครูเขาคิดเองแล้วมาระดมความคิดกันว่าทำอะไรบ้าง


ให้เหมาะสมกับพื้นที่


ผมทำกิจกรรมนี้กับนักเรียนหลังบ่านสองโมงครึ่ง


เป็นทั้ง Active learning และ ทักษะชีวิตครับ


https://www.gotoknow.org/posts/597041


https://www.gotoknow.org/posts/597207

มาเชียร์ให้อาจารย์เขียนบันทึกเรื่อง flipped classroom ค่ะ

เห็นด้วยครับ อย่าทำให้การลดเวลาเรียนเป็นการลดภาระผู้สอน


แต่ให้เป็นการเอาเวลามาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำโครงการที่นักเรียนสนใจ การเอาเวลามาทำงานร่วมกันระหว่างชั้นเรียน เป็นต้น