ความเห็น 3038255

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก


จริงๆแล้วให้ครูเขาคิดเองแล้วมาระดมความคิดกันว่าทำอะไรบ้าง


ให้เหมาะสมกับพื้นที่


ผมทำกิจกรรมนี้กับนักเรียนหลังบ่านสองโมงครึ่ง


เป็นทั้ง Active learning และ ทักษะชีวิตครับ


https://www.gotoknow.org/posts/597041


https://www.gotoknow.org/posts/597207