ความเห็น 3038280

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ อย่าทำให้การลดเวลาเรียนเป็นการลดภาระผู้สอน


แต่ให้เป็นการเอาเวลามาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำโครงการที่นักเรียนสนใจ การเอาเวลามาทำงานร่วมกันระหว่างชั้นเรียน เป็นต้น