จิตอาสา (1)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การฝึกจิตอาสา สอนหลักสูตรครูสมาธิ นั้น เป็นวิธีการพัฒนาตนเอง ที่ทรงพลานุภาพมากอย่างมีนัยสำคัญ

ผมเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ที่มีบุญวาสนาบังเอิญได้สัมผัส "พุทธธรรม" ตอนที่เรียนปริญญาเอก

ผมใช้เวลาอยู่หลายปีในการพิสูจน์พุทธธรมในหลายแง่มุม

ยิ่งพิสูจน์ ยิ่งพบว่า พุทธธรรม เป็นองค์ความรู้ที่ดีไม่มีที่ติเลยผมใช้เวลากว่า 10 ปี ในการนำพาตนเองเข้าฝึกตนด้วยพุุทธธรรม

อยู่มาวันหนึ่ง ผมได้ตัดสินใจจะนำสิ่งที่ดีนี้มอบให้กับผู้คนในชีวิตผ่านหน้าที่การงาน

ด้วยการบูรณาการ "พุทธธรรม" เข้ากับงานสอนและการเป็นวิทยากร


บนเส้นทางแห่งการฝึกตน และนำพาพุทธธรรมเข้าสู่ใจผู้คนในชีวิตนั้น

ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยภาพรวมถือว่า ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ หนอ


จนมาปีนี้ ได้มีโอกาสได้ไปฃ่วยงาน "สถาบันพลังจิตตานุภาพ"

ด้วยการฝึกจิตอาสาสอนหลักสูตร "ครูสมาธิ" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมาก

สามารถรองรับผู้เรียนมือใหม่ และผู้เรียนที่มีประสบการณ์แล้ว

ให้พัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรครูสมาธิ ตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงขั้นสูงได้เป็นอย่างดีทำให้ผมมีโอกาสขยายวง การนำพาผู้คนเข้าสู่ธรรม

ผมพบว่า การฝึกจิตอาสา สอนหลักสูตรครูสมาธิ นั้น เป็นวิธีการพัฒนาตนเอง ที่ทรงพลานุภาพมากอย่างมีนัยสำคัญ หนอ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆ

เป็นบริบที่น่าสนใจมาก

ผมทำบุญโดยการปลูกผักกับนักเรียนครับ


เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ปลูกผัก ปลูกใจ ยอดเยี่ยมมากครับ