กรณีตัวอย่างประเทศไทย


บันทึกนี้ ต่อจาก ๓ บันทึกที่แล้ว ในการประชุมบ่ายวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นรายการนำเสนอ กรณีตัวอย่างประเทศไทย โดย นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เรื่อง Case study of supporting evidence-informed policymaking when strengthening health-system arrangement is the focus เป็นการนำเสนอที่สร้างความประทับใจ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างยิ่ง


ผมจึงนำ ppt และเสียงการนำเสนอ ที่นี่ ตามด้วยการอภิปราย มา ลปรร. กับผู้สนใจวิจารณ์ พานิช

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ห้อง ๔๐๒, โรงแรม Four Points by Sheraton, Seattle


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)