ยุทธศาสตร์ประชารัฐ

เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เปิดตัวยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล ตาม ข่าวนี้

หนังสือในชื่อตามชื่อบันทึก เขียนโดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี อ่านได้ ที่นี่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านได้ ที่นี่

นำไปสู่ ตลาดประชารัฐ ตาม ข่าวนี้ โอท็อปประชารัฐ ตาม ข่าวนี้ และจะมี เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) ที่เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คือวันพรุ่งนี้

เป็นข่าวดีของสังคมไทย และรัฐบาลนี้จะได้คะแนนนิยมอย่างน่าชื่นใจ

วิจารณ์ พานิช

๑๓ พ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)