"สรุปความรู้จากการสัมมนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑" ... (วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

บันทึกย้อนหลัง ...

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
มีงานสัมมนา เรื่อง "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑"
โดย อาจารย์สุพิน อินทรรักษ์ รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

(งานอนามัย + งานจริยธรรม ก็อยู่ในฝ่ายกิจการนักเรียน)


ปัญหาพฤติกรรมเด็กช่วงวัยรุ่น

 • ไม่เรียนหนังสือ (มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าเรียน)
 • ติดเกม
 • ติดการพนัน (ลักเล็กขโมยน้อย)
 • การเรียน การปรับตัว
 • ปัญหาทางเพศ ชู้สาว
 • การใช้และติดยาเสพติด
 • พฤติกรรมผิดปกติ Conduct disorder
 • โรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย
 • บุคลิกภาพผิดปกติ
 • ทะเลาะวิวาท (Facebook ทำให้เกิดปัญหา)


ปัจจัยทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง

H-Home คือ ครอบครัว ที่อยู่อาศัย ชุมชนแวดล้อม ความปลอดภัยภายในบ้าน
เมื่อวัยรุ่นอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนที่ดีก็จะทำให้พวกเขามีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้

(อิสระ, ต่อต้านผู้ใหญ่, ไวต่อความรู้สึก, อ่อนไหว, เพื่อนสำคัญ)

E-Education / Employment การเรียน การทำงาน เป้าหมาย อาชีพและความหวังในชีวิต
วัยรุ่นทุกคนล้วนมีเป้าหมายในชีวิต แต่ละคนล้วนมีเป้าหมายแตกต่างกันออกไป
และทุกคนก็หวังว่าจะทำเป้าหมายนั้นให้ประสบผลสำเร็จ แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน
ทำให้เขาไม่สามารถทำได้ บางคนอาจหมดกำลังใจที่จะทำต่อ มีความท้อแท้สิ้นหวัง
ก่อเกิดความเสี่ยงได้

Eating คือ พฤติกรรมการกิน ไม่ว่าวัยรุ่นหญิงหรือวัยรุ่นชายล้วนต้องการมีรูปร่างที่ดี ไม่อ้วนเกิน และไม่ผอมเกิน
ทำให้มีความกังวลในการกินตลอดเวลา และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้

(ชี้แนะการรับประทานอาหาร)

Activities and friends คือ กิจวัตรประจำวันและการคบเพื่อน การทำกิจวัตรประจำวันของวัยรุ่น
เพื่อนมีอิทธิพลอย่างมาก หากคบเพื่อนที่ดี วัยรุ่นก็จะทำกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์
แต่หากคบเพื่อนที่ไม่ดี วัยรุ่นก็มีความเสี่ยงที่จะมีทำกิจกรรมที่ไม่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นกัน

(คบเพื่อนดี)

Drugs - abuse คือ การลองใช้สารเสพติด หรือ การลองบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แน่นอนว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง มีความต้องการในสิ่งที่แปลกใหม่
การคบเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มหรือชุมชนที่มั่วสุมในเรื่องของยาเสพติด และแอลกอฮอล์
วัยรุ่นก็มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะติดสารเสพติดเหล่านี้

Sexual activities คือ พฤติกรรมทางเพศ การเรียนรู้เรื่องเพศเป็นสิ่งสำคัญ
ถึงแม้ว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้วัยรุ่นบางคนอาจจะอายไม่อยากรับฟัง
แต่การให้ความรู้ เรื่อง เพศศึกษา นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตนเอง การมีเพศสัมพันธ์
การป้องกันพฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศ เป็นต้น

(การป้องกัน, การปฏิเสธ)

Safety / violennce / abuse คือ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง
อย่างที่หลายคนได้รับรู้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ใจร้อน วู่วาม ไม่ชอบทำตามคำสั่งทำให้เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งยังชอบชกต่อย พกพาอาวุธ และบางคนก็ประสบปัญหาภายในครอบครัว
ถูกทารุณกรรมและถูกล่วงละเมิดทางเพศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นได้ทั้งนั้น

(อุบัติเหตุ, หมวกกันน็อค)

Suicial idea คือ ความรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ในชีวิต ชีวิตของวัยรุ่นทุกคนล้วนแตกต่างกัน
บางคนถึงแม้ยากจนเท่าไหร่ แต่เขามีความอดทน มีพื้นฐานทางจิตใจที่มั่นคงไมว่ามีอุปสรรคเข้ามามากแค่ไหน
เขาก็ผ่านพ้นมันไปได้ แต่มีวัยรุ่น บางคนที่ไม่มีความอดทน เป็นคนอ่อนแอ ไม่มีประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต
เจอกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แล้วไม่สามารถทนต่อมันได้ก็อาจเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ สิ้นหวัง
คิดฆ่าตัวตาย ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อันตรายมาก

(สอนให้กำลังใจตัวเอง)


กิจกรรมสานรักเสริมปัญญา

 • รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (จัดทำข้อมูล, เยี่ยมบ้าน, ประสานผู้ปกครอง, ระเบียนประวัติ, ระเบียนสะสม, แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ), บันทึกสุขภาพ, สมุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • คัดกรองนักเรียน (จัดกลุ่มนักเรียน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพิเศษ, กลุ่มไว้ใจ, กลุ่มใส่ใจ, กลุ่มใกล้ชิด)
 • ส่งเสริมนักเรียน (กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์, โฮมรูม, ประชุมผู้ปกครอง, เสริมความถนัด, สร้างสรรค์สังคม)
 • ป้องกันและแก้ไขปัญหา (ให้คำปรึกษา, จริยธรรม, พุทธบุตร, เสริมหลักสูตร, โครงการ, ทักษะการดำรงชีวิต)
 • ส่งต่อ (วิเคราะห์ปัญหา, บันทึกส่งต่อ, ติดตามประเมินผล)


ระเมินผลนักเรียนตามขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • สรุปผลการประเมินนักเรียนด้วยแบบประเมินผล SDQ
 • สรุปผลการประเมินนักเรียนด้วยแบบประเมิน EQ
 • สรุปผลการคัดกรองนักเรียนทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้่งหมดนี้เป็นกระบวนการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
แต่โรงเรียนที่ผมรับผิดชอบอยู่เป็นระดับประถมศึกษา

ในเมื่อบริบทต่างกัน ย่อมทำให้วิธีการต่างกันไปด้วย
แต่ประโยชน์คือ การนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่เขินอาย
โดยเฉพาะกระบวนการสามารถทำได้และเหมาะกับวัยของผู้เรียน


บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพวงครามความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะ ครบถ้วนการวิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั้งทางกาย จิตสังคม โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต ด้วยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องและด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งต้องอาศัยพลังของทีม ร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ ถาวร ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านสรุปความ...จากการสัมมนา

-เป็นการนำเอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะครับ

-เวลามีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องแบบนี้...ผมมักจะบอกกับผู้ฟังว่าดูของเขาแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับเรา

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณครู tuknarak ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณเพชรฯ เพชรน้ำหนึ่ง ;)...

เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

จำได้ว่าทำเรื่อง SDQ นานมากๆ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ อาจารย์ต้น ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเช่นกันครับ ท่านอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง ;)...