วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

...มอบรางวัล...แสดงผลงาน...แข่งขันกีฬา...

8 กันยายน 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานประกอบด้วย

พิธีมอบรางวัลให้กับบุคคล สถานศึกษา และเครือข่ายที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน ปีนี้กศน.อำเภอเสนาได้รับรางวัลสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่น กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น ผู้อำนวยการสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายงานการศึกษาต่อเนื่องดีเด่น ฝ่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครู กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น เครือข่ายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น และเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านหลวงดีเด่นค่ะ

ภายในงานจัดแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการอ่าน และโครงงานของนักศึกษาทั้ง 16 อำเภอ กศน.อำเภอเสนาได้นำโครงงานโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากดิน และโครงงานเตาชีวมวลที่ชนะจากการประกวดโครงงานของนักศึกษาไปจัดแสดงค่ะ

ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศูนย์ค่ะ ได้แก่กลุ่มบ้านแพน กลุ่มพุทธรักษา กลุ่ม PBB และกลุ่มบ้านราชเรือหลวง เก็บภาพมาฝากนะคะ


8 กันยายน 2559 ปีนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนเดิม ภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลให้กับบุคคล สถานศึกษา และเครือข่ายที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน (ปีนี้ กศน.อำเภอเสนาได้รางวัลสถานศึกษาดีเด่นค่ะ) มีการสาธิตและจำหน่ายผลงานการส่งเสริมอาชีพจาก 16 อำเภอ และจัดแสดงมุมส่งเสริมการอ่านด้วยค่ะ เก็บภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังเล็กๆ มาฝากนะคะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)