จัดโต๊ะตามป้าย ย้ายปรับเปลี่ยนได้ไม่ตายตัว

จัดโต๊ะตามป้าย ย้ายปรับเปลี่ยนได้ไม่ตายตัว

วันนี้ ได้มาทานอาหารร้าน The Coffee Club ที่ดอนเมือง ระหว่างรอเวลาที่จะเดินทางไปนราธิวาสในอีกชั่วโมงข้างหน้า สังเกตุดูว่าร้านนี้ใช้พื้นที่อันไม่มากแต่จุลูกค้าได้มากจากการจัดโต๊ะเล็กๆเก้าอี้ที่พร้อมเคลื่อนย้ายยืดหยุ่นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชื่อโต๊ะไปตามลูกค้าที่มาใช้บริการเมื่อลูกค้าเข้ามาร้านเลือกสั่งรายการพร้อมจ่ายเงิน จะได้รับป้าย1 อันไปเลือกที่นั่งตั้งบนโต๊ะตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งพนักงานบริการจะตามไปเสริฟคามป้ายโต๊ะนั้นๆและเก็บป้ายโต๊ะกลับไปเพื่อไปไว้ให้ลูกค้ารายใหม่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งองค์การ/หน่วยงานต่างๆพึงหาวิธีการบริหารจัดการวงจรการบริการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ มีความคล่องตัว ในการบริการลูกค้า (Customer Focused) และการคำนึงถึงเวลาความเร็วในการให้บริการ (Speed/Velocity)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)