แด่คุณครู...ผู้เกษียณ

.........น้อมวันทา บูชาครู ผู้สรรค์สร้าง
ผู้นำทาง จิตวิญญาณ การศึกษา
ผู้บ่มเพาะ เมล็ดพันธุ์ กลั่นวิทยา
ผู้เติมค่า วิชาคน บนดีงาม

........สอนรู้ดี ชี้ชั่ว กลัวถูกผิด
เป็นเข็มทิศ ตำราชีพ ภาคสนาม
ให้ศิษย์ท่อง ทัศนา ก้าวเดินตาม
ผนึกรอย พระคุณสาม เป็นแบบเรียน

.........เพราะศิษย์เห็น เส้นทาง ครูทายท้า
จึงรู้ค่า หกสิบปี ที่เกษียณ
ก่อนภาคภูมิ ครูสู้ เต็มพากเพียร
รั้วโรงเรียน จึงเข้มขลัง พลังปัญญา

.........หนทางใด พิสูจน์ม้า ว่ากล้าแกร่ง
หนทางนั้น ย่อมแฝง แหล่งปัญหา
เพื่อพิสูจน์ ผู้เดินทาง กลางมรรคา
ได้รู้ค่า ประสบการณ์ ผ่านวานวัน

..........และวันนี้ รู้แน่ แม่พิมพ์ชาติ
คือนักปราชญ์ คือนักบุญ ผู้หนุนปั้น
คือนักสู้ คือนักสร้าง ผู้แบ่งปัน
ผู้สานฝัน ดังศิษย์ใฝ่ ให้เป็นจริง

.........ศิษย์ขอมอบ มาลัย ด้วยใจรัก
ให้ประจักษ์ ครู - ศิษย์ เป็นมิตรมิ่ง
ฝากรสถ้อย พจนา ไว้แอบอิง
บูชาหิ้ง หัวใจครู คู่นิรันดร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุกรณ์ บงไทสารความเห็น (0)