มอบ “ทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์” ปี ๒๕๕๘ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร

โครงการ “ทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์” ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ได้เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทุกปี เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการศึกษาต่อจนถึงในระดับสูงสุดตามที่มีความประสงค์ สำหรับปี ๒๕๕๘ ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมดจำนวน ๒๒๖ ทุน แบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน ๑๘๔ ทุน และกลุ่มอุปถัมภ์ระดับอุดมศึกษาซึ่งมอบผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร จำนวน ๔๒ ทุน และในปีนี้มีนักเรียนทุนของธนาคารที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๑ คน


ความรู้สึกจากใจตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์

๑. นายฤทธิชัย เพชรขุ้ม (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว ม.รามคำแหง) ได้รับทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ ศิษย์เก่าโรงเรียนตชด.บ้านสวนชุมพร จ.ชุมพร กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่แค่ทุนการศึกษา แต่เป็นทุนที่ใช้ในการดำเนินชีวิตผมด้วย ผมจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียน เป็นค่ารถเดินทางมาสอบ และจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้น้องๆ ที่โรงเรียนเก่าด้วยครับ นอกจากทุนการศึกษากับเด็กในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องแล้ว และ SCB ยังจัดค่ายดีๆ ให้พวกเราเพื่อนๆ ต่างสังกัด ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน”

๒. น.ส.พาตานียะฮ์ หะมะ (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการจัดการบัญชี ม.ราชภัฏยะลา) ศิษย์เก่าโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ ๔ จ.ยะลา ได้รับทุนต่อเนื่องเป็นปีที่๗ กล่าวว่า “หนูได้ต่อยอดพัฒนาความรู้สู่ชั้นอุดมศึกษา ได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วย หนูสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปพัฒนาชุมชนของหนูต่อไปค่ะ "

๓. นายวิษณุ สังขละเจดีย์ชัย (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี) ศิษย์เก่าจากโรงเรียนตชด.บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า “ ดีใจมากครับที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ปีนี้ก็เป็นปีที่ ๓ ที่ได้รับทุน พ่อแม่ผมก็ดีใจเหมือนกันครับ จะได้แบ่งเบาภาระของที่บ้าน ผมจะนำโอกาสที่ได้รับนี้ไปทำตามความฝันให้เป็นจริงครับ ผมอยากจะเป็นครูตชด. เพราะผมก็เป็นศิษย์เก่าตชด. อยากกลับไปสอนน้องๆ ที่บ้าน พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาสังคมขยายไปจนถึงระดับประเทศครับ ผมจะตั้งใจเรียน นำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดครับ”

................................................................................................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปันความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม SCB นะครับ ;)...

-สวัสดีครับ

-เคยเป็นเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาก่อนเช่นกันครับ

-สัญญาเอาไว้ว่าจะตั้งใจเรียนและทำความดี

-ยังไม่ลืมคำสัญญาและขอปฏิบัติตัวตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ

-ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ..

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมงานทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์

มีน้องๆที่ได้รับทุนหลายคนเลย

จำได้ว่ามีน้องจากทิไล่ป้าด้วย

ตอนนี้มาเรียนที่โรงเรียนร่มเกล้า

ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆครับ

กิจกรรม ของธนาคาร SCB ดีมากครับ ได้ประโยชน์มาก

 • จันทวรรณ
 • โอ๋-อโณ
 • นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม
 • ขจิต ฝอยทอง
 • Wasawat Deemarn
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • คนใต้โดยภรรยา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการ“ทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์”
 • น้องWasawat...ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความเข้มแข็งทางการศึกษาของเยาวชนของพวกเราค่ะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ขอบคุณภาพอันเป็นมงคลที่นำมาฝาก และยินดีมากค่ะที่มาร่วมแสดงความประทับใจในฐานะผู้เคยได้รับทุนการศึกษามาก่อน
 • น้องดร.ขจิต...เด็กๆของพวกเรามีความกระตือรือรันในการเล่าเรียน ยังขาดแต่โอกาสและปัจจัยสนับสนุนจากทุกภาคส่วนค่ะ
 • น้องศุภรักษ์...ยังมีกกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในรูปแบบต่างๆที่จะนำมาเล่าอีก
 • ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/596706