การสอนสังคมจากสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ตอน 1 "แพศูนย์รวมใจ"

พรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ขออนุญาตเล่าประสบการณ์การสอนรายวิชาสังคมศึกษา (ส 31101) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นการสอนล่าสุดที่คิดสอนโดยมุ่งมั่นให้เด็กได้เรียนจากการลงมือทำจริงๆ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่เรียนจากห้องสี่เหลี่ยมในชั่วโมงเรียนเท่านั้น ผู้สอนขอเล่าแบ่งเล่าเป็น 2 ตอน ตอนแรกให้ชื่อ แพศูนย์รวมใจ ตอนสอง ย้อนรอบวิถีไทย ตลาดน้ำบางโฉลง
ผู้สอนได้สร้างหน่วยการเรียนรู้ชุด "สังคมไทยเรียนรู้ได้จากชุมชน"กับหน่วยการเรียนรู้ชุด"การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข" เป็นหน่วยก่ารเรียนรู้ที่นำมาบูรณาการจัดสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ซึ่งผู้สอนคิดกิจกรรม "ย้อนรอยวิถีไทย ตลาดน้ำบางโฉลง" มาเป็นสถานการณ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงนับตั้งแต่การเรียนรู้ "สร้างบ้านแปลงเมือง" สถานที่ใช้จัดกิจกรรมก็คือบริเวณในศูนย์การเรียนรู้วิถีบรรพบุรุษไทยซึ่งเคยเป็นที่รกร้างขาดคนเหลียวแล เป็นแหล่งที่เด็กๆหนีเรียนชอบมารวมตัวกัน แต่วันนี้บริเวณนี้กลายเป็นที่จัดกิจกรรมโดยมีโจทย์ให้เด็กๆสร้างที่ว่างเปล่า แพทีชำรุดให้เป็น "ชุมชนมัธยมม. 4" ตอนแรกๆเด็กงงในโจทย์แต่ครูก็ได้เชิญชวนทุกคนทุกห้องมาช่วยกันสร้างแพ มีดร.เข็มชาติ แสนสุขเป็นวิทยากรสร้างแพ จากแพเรือนหลังหนึ่งเชื่อมแพต่อแพอีกเรือนหลังหนึ่งจนกลายเป็นแพเรือนหลังใหญ่ สวยงามโดยเน้นสอนให้เขามี "ความรู้คู่คุณธรรม" สอนให้เด็กๆได้รู้จักช่วยเหลือกัน เอื้ออาทรต่อกัน มีน้ำใจแบ่งปันกันและร่วมกันเสียสละเวลาช่วงตอนเย็นหรือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เด็กๆมาช่วยกันตามความสามารถ บ้างก็ช่วยแบกไม้ เหลาไม้ทำเสาเข็ม บ้างก็ตอกเสาเข็ม บ้างลำเลียงหญ้าคาเข้ามายังแพ บ้างก็มุงหลังคา บ้างก็ปูพื้นตอกตะปู บ้างก็ซ่อมทางปลูกต้นไม้จัดตกแต่งบรรยากาศคล้ายรีสอร์ท จนในที่สุดก็กลายเป็น "สวรรค์เรือนแพ"

ประมวลภาพการทำกิจกรรม "แพศูนย์รวมใจ"

เชื่อมแพเสร็จแล้วด้วฝีมือกลุ่มมือน้อยๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สาวๆหลายคนช่วยกันยกของหนักก็เป็นของเบา สาวๆก็ทำได้

ตอนเย็นๆเด็กๆม.4 มาช่วยกัน

เสาร์อาทิตย์พี่ศิษย์เก่ารุ่นแรกของกลุ่มมือน้อยๆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ก็มาช่วย

ทุกคนทำด้วยความเต็มใจและมีความสุข

สอนวิธีการซ่อมทาง

ช่วยกันปลูกต้นไม้

ในที่สุดได้แหล่งเรียนรู้ ใครมาอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่บ้าน คล้ายอยู่รีสอร์ทค่ะ


บทเรียนที่ได้ในช่วงนี้เด็กๆได้ว่า "เน้นการอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน มีน้ำใจให้กัน เพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

ดังคำกล่าวที่ว่าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหรียญเล่า หนิงสร้าง เพื่อนแจมความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

596280

เขียน

16 Oct 2015 @ 18:02
()

แก้ไข

19 Oct 2015 @ 12:04
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก