พรรณา

พรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
Usernamepoolchalearn
สมาชิกเลขที่26782
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศบ.)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะบริหารการศึกษา (กศม.)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รับราชการ โรงเรียนนนทรีวิทยา24 ปี (2520-2543)
- รับราชการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 14 ปี (2544-2558)
ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู คศ. 4