ชีวิตที่พอเพียง : ๒๕๑๗. จิตอาสา


คนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และชอบช่วยเหลือ เดี๋ยวนี้การทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ เราเรียกว่า จิตอาสา


วิจารณ์ พานิช

๙ ก.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

We have yet to praise people who do their (assigned) duty faithfully. Street sweepers who keep their assigned areas clean, police who keep peace and order in communities, salespersons who honour their sale contracts to customers, ...

We need to have assigned duties performed faithfully even before other volunteered duties.

เขียนเมื่อ 

ในโรงพยาบาล จิตอาสาช่วยเราได้เยอะค่ะ