โลกเปลี่ยน ไทยปรับ เอกชนตัองขยับ

โลกเปลี่ยน ไทยปรับ เอกชนตัองขยับ

จากการบรรยายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ มีแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจ ผมจึงสรุปเป็น mindmapไว้ เพื่อไว้เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับเอกชนปรับตัวไวแต่ระบบราชการปรับช้าครับ