จดหมายถึงลูก "พี่ภัคร" ตอน ภาระงานขานนามบัณฑิต

จดหมายถึงลูก "พี่ภัคร" ตอน ภาระงานขานนามบัณฑิต

ภาระงานอีกงานหนึ่ง...ที่อาจารย์ภัคร...ได้รับมอบหมายในปีนี้

(๒๕๕๘) นั่นคือ...การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีคำสั่ง

ให้อาจารย์ภัคร...ทำหน้าที่ขานนามบัณฑิต...นอกจากทำหน้าที่

ในการสอนนักศึกษา...การเขียนบทความ...การทำงานวิจัย...

การบริการวิชาการ...ฯลฯ ซึ่งการขานนามบัณฑิตในครั้งนี้...

ต้องกระทำหน้าที่ต่อหน้าพระที่นั่งพระบรมโอรสาธิราช ฯ...

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะรับพระราชทานปริญญาบัตร

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘...

แต่สำหรับช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย

จะต้องดำเนินการซ้อม - เดินทางไป - เดินทางกลับ...

แม่บุษขอให้ลูกของแม่...ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด...สมกับที่มหาวิทยาลัย

ไว้วางใจให้ลูกได้ทำหน้าที่นี้นะคะ...

Love you so much my son...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

-สวัสดีครับ

-เป็นกำลังใจให้อาจารย์ภัครพล นะครับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณเพชร...