JJ15V10_4 ครูกับคนขายก๊วยเตี๋ยว ต่างกันอย่างไร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนการสอนสอดแทรกจริยธรรม

รายงานสดสด จดมาเล่า เร้าด้วยภาพ

เครือข่ายการเรียนรู้ ของ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญ สมาชิกเครือข่าย ๑๑ สถาบัน มา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

อาจารย์ หมอ ต้อ เจ้าพ่อ แพทยศาสตร์ศึกษา เริ่มด้วย "ทุกข์ของการสอนคุณธรรมจริยธรรม" น่าสนุกครับ ลองอ่านดู ครับ

กิจกรรมกลุ่ม Action Learning แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน จาก ตัวแทน สถาบัน

ประเด็น ช่วงบ่ายคำถามแรก คือ " ครู กับ คนขายก้วยเตี๋ยว ต่างกัน หรือไม่" น่าคิดนะครับ

JJ15 Give and Grow ( 081015)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ตอนสอนสมัยก่อนก็สอดแทรกเรื่องจริยธรรมไปในเนื้อหา

แต่จะวัดด้วยการปฎิบัติมากกว่าครับ

ขอบคุณมากๆครับอาจารย์หมอ JJ