ชีวิตที่พอเพียง : ๒๕๐๐. เรียนรู้จาก The Amazon Way


The Amazon Way นอกจากจะเป็น หนังสือ เกี่ยวกับ 14 leadership principles แล้ว ยังเป็นข่าวโต้เถียงกันด้วย

ผมเห็นเรื่องนี้จากบทความ There are POSITIVE ASPECTS to the ‘Amazon Way’ ใน นสพ. The Nation ฉบับวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นการเอาเหรียญสองด้านมาพิเคราะห์พิจารณานำสู่ความประเทืองปัญญาที่ผมชอบมาก

คือประสิทธิภาพงาน จากการที่ผู้บริหารใช้ยุทธศาสตร์ ผลักดันประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน สู่จุดที่ “เลยขีดจำกัด” (to the limit) มองในมุมหนึ่งก็เป็นศิลปะในการบริหารงานและคนที่เป็นอัจฉริยะ แต่อีกมุมหนึ่งอาจมีความ ไร้มนุษยธรรม (inhumane) โผล่ออกมา เพราะจะมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่ทนไม่ได้ หรือไม่อยากทน

แต่หากพนักงานส่วนใหญ่พอใจ เพราะแม้งานหนักและเครียด แต่ก็มีทางออก และการตอบแทนคุ้มเหนื่อย Jeff Bezos ก็ยังมีที่ยืน

มองอีกมุมหนึ่ง การติเตียนคนดังนั้น คนติก็พลอยดังไปด้วย

อีกมุมหนึ่ง อะไรที่ไม่อยู่ในทางสายกลาง ย่อมมีจุดอ่อนเสมอ คำถามคือ ในธุรกิจแข่งขันสูงอย่าง eBusiness ที่ Amazon อยู่ ทางสายกลางใช้ได้จริงไหม

ผมอยากฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลายครับวิจารณ์ พานิช

๒๓ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)