ปฐมพยาบาล

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ปฐมพยาบาล นานแล้ว แคล้วคลาดพ้น

จึ่งนึกค้น ตำรา มาขีดเขียน

เรียงร้อยกาพย์ กลอนกานท์ มานมุ่งเพียร

Alzheimer's มิเผลอเวียน แวะเยี่ยมเยือน

LifestylePeople who engage in intellectual activities such as reading, playing board games, completing crossword puzzles, playing musical instruments, or regular social interaction show a reduced risk for Alzheimer's disease.[137] This is compatible with the cognitive reserve theory, which states that some life experiences result in more efficient neural functioning providing the individual a cognitive reserve that delays the onset of dementia manifestations.[137] Education delays the onset of AD syndrome, but is not related to earlier death after diagnosis.[138] Learning a second language even later in life seems to delay getting Alzheimer disease.[139] Physical activity is also associated with a reduced risk of AD.[138]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)