เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 8 - 13 กันยายน 2558

14 กันยายน 2558

เรียน. เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558. เช้านี้ขึ้นไปเปิดการประชุม DLIT ที่ห้องประชุมชั้น 3 เป็นการอบรมที่ สพฐ.ร่วมกับ google พัฒนาการเรียนการสอนผ่านแอพพริเคชั่น การอบรมได้ใช้สาย Lan แทน WIFI เพราะมีเสถียรภาพดีกว่า. จากมาทำงานแฟ้มเอกสารที่มาให้อนุมัติมากมาย สลับกับการรับแขกที่มาประสานราชการ เที่ยงไปทานข้าวที่ร้านรัชชานนท์ อาหารจานโปรดคือ เป็ดพะโล้ผัดกระเพรา เป็ดคั่วเกลือ เจ้าของร้านบอกว่าอาทิตย์หน้าจะปิดกิจการเพราะทนขาดทุนไม่ไหว คนมากินลดลงจากเดิมกำไรเดือนละ 5 หมื่น เป็นขาดทุนเดือนละ 2 หมื่น ฟังแล้วก็น่าเห็นใจ และเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ซบเซาเหมือนกันหมด ริมทะเลเจอฝรั่งน้อยมาก บ่ายกลับถึงโต๊ะทำงานก็ทราบมติ ครม. วันนี้ว่าโยก ดร.กมล. รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา โยก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. มาขึ้น เลขาธิการ กพฐ. สมบัติผลัดกันชม ยุคนี้ผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการจะมาจาก กศน.เป็นส่วนใหญ่ เลิกงานเย็นไปเดินดูของที่ Central West Gate ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน กว้างใหญ่กว่าห้างที่เห็นมา เป็นรองแต่ Harrods ของอังกฤษ และ Lafayette Paris

วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 วันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน สกสค. มีพิธีทำบุญเช้า แม้หน่วยงานนี้จะมีปัญหามากมายเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ แต่ยังเป็นหน่วยสวัสดิการที่เพื่อนครูหวังฝากผีฝากไข้ยามวาระสุดท้ายของชีวิต ผมเข้ามาเป็นกรรมการ ช.พ.ค. ในยุค คสช. จึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะต้องปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบให้ผ่านพ้นวิกฤติให้ได้ เที่ยงมาแวะทานผัดกระเพราเป็ดและเป็ดคั่วเกลืออีกคำรพหนึ่ง เพราะเขาจะปิดกิจการแล้ว บ่ายทำงานแฟ้มเอกสารที่ส่วนใหญ่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน และตรวจดูข้อตกลงในการจ้างทำและพิมพ์ข้อสอบกับสถาบันอุดมศึกษา ไม่ให้เสียเปรียบเขานัก ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทร.มาปรารภถึงความชอบด้วยกฎหมายที่ ผอ.เขต ไปตกลงเลือกมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ขอ อ.ก.ค.ศ. เขต สำหรับของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ได้ขออนุมัติไว้แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558. เช้าเดินทางไปโรงแรมเอเซียแอร์พอต เพื่อประชุมเตรียมการจัดแข่งขันนานาชาติคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา IMSO วางแผนแบ่งงานออกเป็น 9 ฝ่าย ปทุมธานี เขต 1 หนักหน่อยต้อวรับหลายเรื่อง. ด้วยเป็นเจ้าของพื้นที่ บ่ายเดินทางกลับเขต เพราะนัดประชุมเรื่อง การกลั่นกรองรับผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการครู เป็นครูผู้ช่วยของเราเอง ยังไม่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้มก็ลาออก ผอ.รร. ในฐานะผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งก็อนุญาต การลาออกจึงสมบูรณ์ตรมกฎหมาย. ต่อแม่ความทราบถึงพ่อแม่และญาติโกโหติกา ต่างตกใจและเกลี้ยกล่อมให้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เขตเองก็ไม่มีผู้สอบขึ้นบัญชีวิชานี้ไว้ ประกอบกับมีโรงเรัยนต้องการครูพร้อมจะรับกลับเข้ารับราชการใหม่ จึงกลั่นกรองเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต แต่รายนี้จะต้องไปถึง ก.ค.ศ. เพราะเป็นการออกระหว่างพัฒนาอย่างเข้ม ถือเป็นข้อห้ามที่จะต้องให้ ก.ค.ศ. ได้พิจารณา. ความใจร้อน ความไม่อดทน หรือความร้ายกาจของ ผอ.รร.ก็ไม่ทราบ. ก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตครูคนนี้เป็นอย่างมาก เย็นนั่งลงชื่อแฟ้มเอกสาร

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558. เช้าเดินทางไปโรงเรียนวัดบางพูน ต้อนรับอดีตเลขาธิการ กพฐ. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเปิดห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเดินทางไโรงแรมเอเชียแอร์พอต ประชุมคณะทำงานเตรียมการแข่งขัน IMSO 2015 ต่อจากเมื่อวาน เที่ยงกลับมากินข้าวแกงปักษ์ใต้ปั้มเอสโซ่คลองหลวง ปรับปรุงบริเวณใหม่ดูแปลกตาไป กลับเขตประชุมทำความเข้าใจกับกรรมการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ ผู้สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยที่จะเริ่มวันที่ 14 กันยายน นี้

เย็นไปงานเลี้ยงขอบคุณที่ช่วยเหลือแจกซองทอดผ้าป่ามหากุศลซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลปทุมธานีที่ร้านกุ้งเต้นเจ้าเก่า เจ้าภาพหลักคือคุณอนันต์ เภตรา นักธุรกิจกลุ่มเภตรากรุฟ กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ ผ้าป่าได้ยอดบริจาค 35 ล้านบาท. เพียงพอต่อการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น อีกส่วนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนสำหรับแพทย์และพยาบาล

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน. 2558. วันนี้ไปประชุมต่อที่โรงแรมเอเชียแอร์พอต แต่ขับรถไปเองเพราะเป็นวันหยุดของคนขับรถ ให้เขาได้หยัดพรรคเหมือนลูกจ้างอื่น เพราะการช่วยเหลือตัวเองในการขับรถเคยชินแล้ว. ได้ประสานที่จอดรถด้านหน้าโรงแรมไว้แล้วก็ไม่ลำบากนัก. วันนี้แต่ละฝ่ายนำเสนอการเตรียมงานต่อที่ประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับผิดชอบหลายรายการ ผมจึงต้องนำเสนอแนวคิดให้ที่ประชุมเพิ่มเติม. การนั่งในห้องสี่เหลี่ยมทั้งวัน สมองเครียดจนหัวหนุน.ถึงวันนี้มีประเทศต่าง ๆ ตอบรับเข้าร่วมแข่งขันแล้ว 19 ประเทศ คือ Cambodia. China. India. Indonesia. Iran. Korea. Laos. Lebanon. Malaysia. Mongolia. Nepal. Philippine. Singapore. South Africa. Sri Lanka. Taiwan. Tajikistan. Vietnam. และ Thailand เย็น ๆ ขับรถกลับที่พัก วันเสาร์รถติดเหมือนกัน พรุ่งนี้ประชุมกันต่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558. ขับรถไปโรงแรมเอเชียแอร์พอต หรือเซียร์รังสิต เพื่อประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแข่งขัน IMSO 2015 ต่อจากเมื่อวาน วันนี้ฝ่ายต่าง ๆ นำเสนอแผนงานที่คิดว่าจะดำเนินการให้ที่ประชุมช่วยกันเตืมเต็ม รู้สึกว่าสมองเหนื่อยล้ามากกับการนั่งในห้องประชุมทั้งวัน ปทุมธานี เขต 1 รับบทหนักหน่อย ต้องรับผิดชอบหลายฝ่าย และคอยสนับสนุนฝ่ายอื่น ๆ ให้สามารถทำงานได้อีกด้วย. อย่างไรก็ตามจากไม่มีอะไรเลย เริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น. พรุ่งนี้จะมีผู้ใหญ่ใน สพฐ. มารับฟังคำชี้แจงรอบที่ 1 เย็นขับรถช้า ๆ กลับที่พักด้วยความอ่อนล้า เพราะไม่ได้พักเลยตลอดสัปดาห์

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  "เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา"ความเห็น (0)